Årsrapport – 2021

Foretaket har siden 2018 arbeidet med FN’s bærekraftmål som ledestjerne. Fra 2021 vil jeg trekke fram tre eksempler på dette.

Leiraveien bussanlegg er modernisert med pauserom, kjøkken, treningslokale, dusjer og øvrige fasiliteter. Arbeidsforholdene er videre utbedret vesentlig ved at det i 2021 er foretatt utskifting av ventilasjonsanlegg i verkstedhaller, og nytt brannteknisk anlegg er etablert for å trygge arbeidsplassen til vel 400 ansatte. Dette refererer til FN’s bærekraftmål 8, som omfatter anstendig arbeid.

Bærekraftmålet gjelder også sjåførfasiliteter (toaletter/pauserom), hvor VKT fikk overlevert åtte nye i

2021. Ved utgangen av året drifter VKT 43 slike bygg.

Mot slutten av året satte VKT inn en rekke tiltak for å bidra til å få folk tilbake til kollektivt. Når så mange som mulig velger å reise kollektivt, bidrar det til FN’s bærekraftmål 3, god hele som livskvalitet, 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn og 13, stoppe klimaendringene.

En mest mulig bærekraftig drift er innlemmet i handlingsmønsteret til VKT, fra tegnebrett via anskaffelsesprosess, gjennom byggefase og videre over i den daglige driften

JAFAR ALTEMEMY
ADMINSTRERENDE DIREKTØR