Strategi og organisasjonsutvikling


Strategi og organisasjonsutvikling

VKT’s vedtatte verdier er: samhandling, seriøsitet, trygghet og fleksibilitet. Foretaket skal være kunderettet, hvor de reisende er sluttbrukerne av tjenestene som leveres. Gjennom gode tjenester bidrar VKT til at folk reiser kollektivt. Dette er nedfelt i VKT’s strategiplan for 2018-2022.

VKT’s vedtatte verdier er: samhandling, seriøsitet, trygghet og fleksibilitet. Foretaket skal være kunderettet, hvor de reisende er sluttbrukerne av tjenestene som leveres. Gjennom gode tjenester bidrar VKT til at folk reiser kollektivt. Dette er nedfelt i VKT’s strategiplan for 2018-2022. Ved etablering av Viken fylkeskommune den 01.01.2021, ver det behov for en justering av strategiplanen på noen områder.

Prosjektavdelingen ble splittet i henholdsvis en prosjektavdeling og en utviklingsavdeling, for blant annet å ivareta økt fokus på prosjektgjennomføring. I tillegg er kvalitetsfunksjonen styrket ved ansettelse av en kvalitetsrådgiver med ansvar for koordinering og oppfølging av tilsyn, internkontroll, risikostyring og beredskap. Det er også ansatt egen markedssjef for Oslo bussterminal.